post

História pôvodnej budovy hotela Palace Tivoli *** siaha až do roku 1902, kedy bol objekt súčasťou klimatického sanatória Dr. Guhra. V období od júna do decembra roku 1923 sa u nás liečil aj významný český básnik Jiří Wolker. Práve tu vznikli mnohé z jeho básní. Tomuto obdobiu je venovaná výstava pod názvom “Jiří Wolker – pod štítmi Tatier” v neďalekom Múzeu tatranskej kinematografie a fotografie, ktorá potrvá od 2. novembra 2016 do 15. marca 2017.