post

Prvé dni existencia hotela treba hľadať ešte začiatkom minulého storočia, v roku 1902, kedy budova patrila do komplexu klimatického sanatória Dr. Guhra pod názvom Villa Tivoli. Liečil sa tu v roku 1923 aj známy básnik Jiří Wolker. V súčasnosti patrí budova medzi slovenské kultúrne pamiatky, vedená pod názvom ORAVA. Pred niekoľkými rokmi sa začalo so záchranou tejto pamiatky. Boli vytvorené návrhy a spravili sa prvé kroky k obnove. Prízemie a prvé podlažie od rekonštrukcie slúži ako hotel a reštaurácia.

Smelé plány

Pri plánovaní rekunštrukcie sa brala do úvahy budova ako hotelová komplex. Keďže potreby dnešnej doby oproti tým z roku 1902 sú diametrálne odlišné, v návrhu je premyslné aj okolie hotela. Pribudnú podzemné parkovní miesta, aby výhľady na štíty Tatier boli ničím nerušené. Doplnené budú aj terasy na ktorých bude možné relaxovať na čerstvom vzduchu za občasného chladivého vánku a šepotu električk, ktorej dráha vedie niekoľko desiatok metrov pod hranicou hotela.